Ubidium Ground Antenna
Development Progress Report

Join Head of R&D, Nikias Klohr, as he provides a comprehensive update on the development progress of the Ubidium Ground Antenna. Gain valuable insights into the challenges faced, improvements implemented, and the deliberate approach taken to deliver the best-performing UHF mat to the market. [...]

Nový online registračný nástroj
Vylepšenie sady funkcií a používateľského zážitku

RACE RESULT s hrdosťou predstavuje pokročilý online registračný nástroj, ktorý prináša ešte [...]

New Representative in Argentina
Enhanced Service for Latin America

Following the high interest in its sports timing solutions and a growing customer base, RACE RESULT has now established a new representative for [...]

Track Box Passive
Patent Granted in US and EU

Spoločnosť RACE RESULT s potešením oznamuje, že získala patenty v USA a EÚ na svoje špičkové [...]

Cookies help us deliver our services.
In addition to technically necessary cookies, we use third-party cookies to analyze and optimize our service and to display videos.

Learn more

...môžeme pomôcť?

Spojte sa rýchlo a jednoducho teraz.

zavrieť

Kontaktuj nás!


Prečítal som si ochrana dát.