race|result ACADEMY

Nový tréningový koncept

Od svojho založenia pred 10 rokmi zaznamenal race|result najvyššiu kvalitu v športovom meraní časov. Toto sa netýka iba hardvéru a softvéru. Naši zákazníci, časomerači z celého sveta, sa tešia najlepšej reputácii medzi organizátormi podujatí. To je presne to, na čo sa zameriavame: nielenže chceme vyvíjať najlepšie časovacie zariadenia, ale chceme tiež zabezpečiť najvyššie štandardy pri ich používaní. 

race|result Academy - toto je nová značka pre naše celosvetové školenie zákazníkov. Teraz ponúkame nemecký trojdielny vzdelávací program pre ľudí, ktorí chcú byť profesionálnymi časomeračmi. Na konci školenia účastníci absolvujú skúšku. Ak prejdú, dostanú cerifikát. Pozrite si na webovej stránke race|result Academy  viac a nájdite  informácie o našich rôznych možnostiach odbornej prípravy. 

© race result AG  

Cookies help us deliver our services.
In addition to technically necessary cookies, we use third-party cookies to analyze and optimize our service and to display videos.

Learn more

...môžeme pomôcť?

Spojte sa rýchlo a jednoducho teraz.

zavrieť

Kontaktuj nás!


Prečítal som si ochrana dát.