Švajčiarske ekonomické fórum je poprednou obchodnou konferenciou vo Švajčiarsku. S viac ako 1 000 účastníkmi a približne 700 zamestnancami bol SEF najväčšou celonárodnou udalosťou od zavedenia obmedzení covid-19.

TAVI sa použil na implementáciu systému sledovania kontaktov a na sledovanie pohybu účastníkov po rôznych miestach. Akciu schválili úrady iba prostredníctvom tohto dodatočného prvku v koncepcii bezpečnosti.

Zvláštna výhoda tohto riešenia: V prípade infekcie by bolo určite možné vylúčiť mnohých účastníkov ako kontaktné osoby.

We embedded a video from a third party (www.youtube.com) here.
By showing the external content you accept YouTube's terms and conditions.

"Vďaka meraniu toku návštevníkov pomocou RACE RESULT sme po pozitívnom teste dokázali následne rekonštruovať pohybový vzor infikovanej osoby. Týmto spôsobom by sa počet ľudí, ktorí boli vystavení skutočnému riziku možnej infekcie, mohol znížiť na minimum."

Lorenz Scheibli, Head of Operations Swiss Economic Forum

Track Boxes positioned at entrance/ exit and inside the room. In blue: approximate detection range

Track Boxes in the lobby, mounted via integrated magnets

Track Box on tripod inside meeting room

Track Box above the door, monitoring who leaves the room

Plánovanie

Monitorovanie hostí a zamestnancov je už vo fáze plánovania integrované do bezpečnostného konceptu podujatia.
Umiestnenie Track Boxov je plánované na základe pôdorysu. Pre každý vstup a výstup z oblasti alebo miestnosti je k dispozícii Track Box

Počas akcie každý účastník a zamestnanec nosí označenie s RFID transpondérom pripevneným na zadnej strane. Tento transpondér odošle anonymný kód, akonáhle je v dosahu sledovacieho zariadenia. Track Box prenáša tieto dáta na platformu TAVI cez celulárnu sieť.

Organizátor priradí kódy transpondérov (napr. 1234) príslušnému účastníkovi v internej databáze (napr. Excel). Táto databáza zostáva u organizátora a nie je pripojená k platforme TAVI.

Vydávanie označenia

Vydávanie označenia

Transponder attached to the back of the badge

RACE RESULT Passive Transponder on roll

Účastníci sa môžu pohybovať po podujatí bez obmedzení.
Systém funguje bez akéhokoľvek kontaktu od jednotlivých používateľov. Musia len nosiť svoje označenie s transpondérom.

Live-overview of location capacities

TAVI platform: Location overview with maximum and live capacity

Checking detection range of the Track Box

Monitorovanie

Organizátor využíva platformu TAVI na sledovanie počtu ľudí v danej oblasti. Ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity, systém to oznámi.

V prípade infekcie

Ak by potom mali účastníci / zamestnanci pozitívny test, je možné ich kontakty sledovať prostredníctvom platformy TAVI.

Analýza údajov sa dá rozdeliť na rôzne priority. Krátky pobyt v priestrannej hale môže byť menej kritický ako dlhé stretnutie v malej konferenčnej miestnosti.

TAVI platform: Event history for Transponder-ID 1234

TAVI platform: Contact list with durations for Transponder-ID 1234

Kontakty je možné vylúčiť pomocou TAVI.
Systém analyzuje, s kým sa transpondér 1234 nestretol. U týchto ľudí nie sú potrebné ďalšie opatrenia, ako sú testy covid-19 alebo preventívna karanténa.

Cenné údaje

Teraz je na organizátorovi, aby spojil anonymné kódy transpondérov možných kritických kontaktov s menami / kontaktnými informáciami a, ak je to potrebné, odovzdal tieto údaje zdravotníckym orgánom.

Cookies help us deliver our services.
In addition to technically necessary cookies, we use third-party cookies to analyze and optimize our service and to display videos:

Learn more