Výsledky?
my.raceresult.com
SK

race|result Dekóder

Dekóder získava signály z čipov, vypočítava presný čas ukončenia a poskytne údaje na spracovanie do softvéru,akým je race|result 11,v reálnom čase. Systém funguje nezávisle od Vášho počítača a od zdroja napájania.

Okrem toho ponúka funkcie: vnútorná batéria, ktorá vydrží 8 hodín, GPS prijímač pre synchronizáciu časov, 2 Ethernet porty s vnútorným prepínačom, indikácie meraní cez LED a/alebo zvukoý signál, konektor pre externú batériu for external battery/zapaľovač cigariet ako v aute, integrovaný 3G modem pre automatické nahrávanie, funkčný port na pripojenie doplnkov ako svetelná bariéra, USB konektor na ukladanie údajov na USB kľúč.

Videá race|result Dekóder