Výsledky?
my.raceresult.com
SK


Sledovanie a meranie času s jedným čipom

race|result aktívny systém prináša nový prístup sledovania polohy športovca

Sledovanie použitím race|result aktívnych transponderov poskytuje nový spôsob sledovania a ponúka významné zlepšenia porovnateľné s tradičnými riešeniami sledovania polohy:

  • Bez prídavných zariadení
    Nie je potrebné nosiť objemné GPS alebo smartphone, všetci športovci potrebujú presne ten istý čas nameraný vďaka čipu, ktorý musia mať na sebe aj tak.
  • Menej infraštruktúry
    Potrebujete iba SIM karty k Track Boxom, nie pre každého športovca. Takto jednoducho dokážete sledovať polohu tisícky športovcov bez toho, aby ste preťažili prepojenú sieť.
  • Viac časových údajov
    Zozbierané údaje o polohách športovcov sú oveľa viac presnejšie ako pri použití iných riešení. Môžete ich použiť k publikovaniu bezprecedentného počtu rozdelení.

Ako to funguje

Naše riešenie sledovania polohy vyžaduje tri zložky:

Riadiaci Box
Riadiaci Box aktivuje sledovanie pozície na transpoderi pred štartom.
Transponder Active Pro v2
Keď je sledovanie aktivované, transponder vysiela údaje každú sekundu.
Poznámka: Active Pro je obyčajný čip na meranie, ktorý nepotrebuje žiadne iné GPS komponenty.
Track Box
Track Box zbiera údaje o pozícii športovca v radiuse 50 m.
Vďaka zabudovaným modulom GPS a 3G vysiela svoju polohu a polohu transpondérov na server.
Údaje zozbierané Track Boxom sa potom môžu použiť na vizualizáciu sledovania a na meranie času na príslušných miestach.

Čo môžete dosiahnúť

Race|result riešenie sledovania bolo úspešne použité na Isklar Norseman Extreme TriathlonIsklar Norseman Extreme Triathlon, jednom z najťažších vytrvalostných športových udalostí na planéte.

Vďaka Track Boxu, 3 silné časomerné skupiny boli schopné pokryť 25 merných bodov rozložených na 200 km.

Toto video ukazuje ako časomerné zariadenia a zariadenia na meranie času sú nastavené.

Pozrite aj:

Všetko sa točí okolo sofistikovaného systému

Životnosť batérie aktívneho transpondera trvá viac ako 1000 hodín sledovania, čo stačí na 100 udalostí typu Ironman.

Magnety vstavané do Track Boxu umožňujú Vám ho ľahko pripevniť na akékoľvek kovové označenie pozdĺž trate (alebo na pohybujúcich sa vozidlách).

Je možné poskladať všetky Track Boxi na seba a naraz ich zapnúť, vypnúť a nabiť

Cenovo dostupné

Cena pre kompletné riešenie

  Prenájom Kúpa  
Transponderi ActivePro v2 Od 2.50 EUR Od 25 EUR za transponder
Track Boxes 290 EUR 3890 EUR za box 10 Track Boxov
Riadiaci Box 129 EUR 790 EUR za jeden
Všetky ceny sú bez DPH /dane ak je priratávaná, prenájom Track Boxov je dostupný iba vo vybraných regiónoch

Softvérovi partneri

Na publikovanie vizualizácie sledovania si môžete vybrať z nasledujúcich softvérovýh partnerov:

Racemap

Website: www.racemap.com
Kontakt: info@racemap.com

RTRT.me

Website: www.rtrt.me
Kontakt: www.rtrt.me/contact

BAT.live

Website: www.bat.live
Kontakt: hello@bat.live

RaceMyRace

Website: www.racemyrace.com
Kontakt: todd@racemyrace.com

Vlastné softvérové riešenie na sledovanie

Vyvíjate vlastné softvérové riešenie sledovania? Náš komunikačný protokol je úplne otvorený a máte k nemu prístup cez Knowledge Base.
Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.