Riešenia pre časomeračov

RACE RESULT je technologickým lídrom na trhu so športovou časomierou a rýchlo sa rozvíja po celom svete. Sme partnerom na Vašej strane a ponúkame kompletný balík pre Vaše podnikanie v oblasti časomiery.

Zľavy pre časomeračov

Ako časomiera pretekov môžete získať výrazné zľavy na všetky pasívne čipy Zľava závisí od maximálnej sumy, ktorú ste minuli na hardvér v akomkoľvek období 4 rokov, alebo od sumy, ktorú ste u nás minuli za posledných 12 mesiacov na spotrebný materiál.
Obidva údaje vám poskytujú určitú zľavu, ako je uvedené v tabuľkách nižšie. Vyššia zľava sa pripočíta k Vašim cenám.

Vezmite prosím na vedomie:

Vaša počiatočná investícia do hardvéru Vám poskytne minimálnu celoživotnú zľavu.

Ak je Váš ročný objem zásob vysoký, Vaša zľava sa môže ešte zvýšiť (ale môže sa vrátiť späť na Vašu doživotnú zľavu, ak Váš objem klesne).

Zľava sa vzťahuje na 1-kusovú cenníkovú cenu v našom internetovom obchode. Množstevné zľavy pri veľkých objednávkach neplatia súčasne.

Hardvér zahŕňa systémy časovania a aktívne transpondéry. Spotrebný materiál zahŕňa pretekárske čísla, zatváracie špendlíky, tlačený materiál a všetky pasívne štítky vrátane HuTags.

Po prihlásení môžete vždy sledovať svoj hardvér a zásoby na svojom účte. Zľavy sa automaticky uplatňujú v internetovom obchode. V prípade akýchkoľvek otázok o cenách alebo úrovniach zliav nás prosím kontaktujte.

Zľavu je možné uplatniť iba vtedy, ak ste podpísali Zmluvu o kúpe a používaní vybavenia RACE RESULT a poslali ste nám ju späť.

Doživotná zľava

Na základe hardvéru

Spotrebované na hardvér
v akomkoľvek období počas 4 rokov
Poskytnutá zľava Cena za
pasívny transponder
Cena zaštartové číslo
s pasívnym transponderom
Obchodná cena bez zľavy 1.07 EUR 1.40 EUR
10,000 EUR -0.30 EUR 0.77 EUR 1.10 EUR
25,000 EUR -0.40 EUR 0.67 EUR 1.00 EUR
50,000 EUR -0.50 EUR 0.57 EUR 0.90 EUR
200,000 EUR -0.60 EUR 0.47 EUR 0.80 EUR
všetk y ceny sú uvedené bez DPH

Ročná zľava

Na základe dodávok

Vynaložené na zásoby posledných
12 mesiacov
Poskytnutá zľava Cena za
pasívny transponder
Cena za
s pasívnym transponderom
Množstvo pre
dosiahnutie úrovne zľavy:
Pasívny transponder s pasívnym transponderom
Obchodná cena bez zľavy 1.07 EUR 1.40 EUR      
10,000 EUR -0.20 EUR 0.87 EUR 1.20 EUR   11495 8334
20,000 EUR -0.25 EUR 0.82 EUR 1.15 EUR   24391 17392
30,000 EUR -0.30 EUR 0.77 EUR 1.10 EUR   38962 27273
40,000 EUR -0.35 EUR 0.72 EUR 1.05 EUR   55556 38096
60,000 EUR -0.40 EUR 0.67 EUR 1.00 EUR   89553 60001
80,000 EUR -0.50 EUR 0.57 EUR 0.90 EUR   140351 88889
100,000 EUR -0.60 EUR 0.47 EUR 0.80 EUR   212766 125001
200,000 EUR -0.70 EUR 0.37 EUR 0.70 EUR   540541 285715
všetk y ceny sú uvedené bez DPH

We embedded a video from a third party (www.youtube.com) here.
By showing the external content you accept YouTube's terms and conditions.

Najlepšia povesť

Na technológiu RACE RESULT sa spoliehajú stovky spoločností po celom svete, ktoré sa špecializujú na meranie času. Ako riaditeľ pretekov sa môžete spoľahnúť, že časomiery RACE RESULT poskytujú vysokokvalitné služby podľa svetových štandardov.
Akákoľvek udalosť akéhokoľvek druhu a veľkosti môže byť načasovaná presne a nákladovo efektívne. RACE RESULT AG ako materská spoločnosť je vždy v pozadí. Našim časovačom po celom svete poskytujeme potrebnú technickú infraštruktúru, školenia a rozsiahlu podporu.

Kúpiť alebo prenajať

Časomerači pretekov zvyčajne kupujú 2-5 systémov, ktoré sú dostatočné na väčšinu ich podujatí. Na veľké akcie si vedia flexibilne prenajať doplnkové systémy.

Výroba ako služba

Vo Vašom mene vyrábame pretekárske štartové čísla, zatváracie špendlíky, transpondéry a ďalšie zásoby pre udalosti a dodávame ich voliteľne priamo Vašim klientom.

Transpondéry

Aktívny alebo pasívny, jednorazový alebo opakovane použiteľný – RACE RESULT má ten správny transpondér pre každé podujatie.

RACE RESULT 12

Náš softvér na meranie času je najflexibilnejšie softvérové riešenie a ideálne pre všetky Vaše udalosti. Umožňuje Vám realizovať akúkoľvek požiadavku, ktorú môžu mať Vaši zákazníci.

Cookies help us deliver our services.
In addition to technically necessary cookies, we use third-party cookies to analyze and optimize our service and to display videos.

Learn more

...môžeme pomôcť?

Spojte sa rýchlo a jednoducho teraz.

zavrieť

Kontaktuj nás!


Prečítal som si ochrana dát.