Výsledky?
my.raceresult.com
SK

race|result 11

S race|result 11 zvyčajne pracujete cez Internet pred a po podujatí. Stačí, ak si stiahnete softvér v prípade práce bez Internetu deň pred Vaším podujatím. l

Odporúčame, aby ste si prečítali race|result 11 Úvod o to ako pracovať s race|resultom.
Program Verzia Dátum Veľkosť súboru
race|result download race|result 11 V. 11.4.18 2019-01-09 47 MB

race|result 11: History of Modifications

Tag Reader Keyboard / Tag Tool

Tag Reader Keyboard nahrádza klávesnicu, ak používate race|result Tag Reader/USB Timing Box, napríklad výsledkový kiosk. Po prípade, je používaný na aktualizáciu softvéru aktívnych zariadení. itionally.
Tag Tool je nástupcom Tag Reader Keyboard a zároveň slúži na konfiguráciu Track Box.
Program Verzia Dátum Veľkosť súboru
Tag Keyboard Reader download Tag Reader Keyboard V. 2.5.3 2017-05-06 6,2 MB
Tag Tool download Tag Tool (installer) V. 3.3.0 2019-01-16 6,6 MB
Tag Tool download Tag Tool (portable) V. 3.3.0 2019-01-16 1,8 MB

race|result Connector

Race|result Connector vytvára spojenie medzi race|result Systémom a nejakým časovým softvérom tretej strany. Ak používate race|result 11,nepotrebujete to.
Program Verzia Dátum Veľkosť súboru
race|result Connector Download race|result Connector V. 1.1.18 2018-01-18 15.1 MB

race|result Connector: história zmien