We embedded a video from a third party (www.youtube.com) here.
By showing the external content you accept YouTube\'s terms and conditions.

Nová verzia dekodéra 5000S

4G/LTE je k dispozícii

Dekodér je srdcom našich časomerných systémov. Verzia 5000S prichádza s novou čítačkou, ktorá vyžaduje menej energie a tým predlžuje životnosť batérie o 20%. Nový modul 4G / LTE je tiež integrovaný pre väčšiu konektivitu. Okrem toho môžete k dekodéru pripojiť externú anténu LTE. To zaisťuje stabilnejší prenos dát v oblastiach so slabou mobilnou sieťou. SHOP

Pre Vaše už existujúce dekodéry je dostupná aktualizácia modulu 4G / LTE. Dekodér môžete sami otvoriť a vymeniť modul, alebo ak pošlete dekodér na aktualizáciu, dostanete aj pripojenie pre externú anténu LTE, ktorá zlepšuje kvalitu dátového pripojenia. UPGRADE NOW

© race result AG  

Cookies help us deliver our services.
In addition to technically necessary cookies, we use third-party cookies to analyze and optimize our service and to display videos.

Learn more

...môžeme pomôcť?

Spojte sa rýchlo a jednoducho teraz.

zavrieť

Kontaktuj nás!


Prečítal som si ochrana dát.