Výsledky?
my.raceresult.com
SK

Aktívne čipy (transpondery) (s batériou)
určené pre vysokorýchlostné aktívne športy a podujatia vrcholového športu


Triathlon

Inline

Cycling

Ski / Cross-Country

Motorsports

Základný aktívny čip

 • Presnosť: 0.2 s
 • Max. rýchlosť: 75 km/h
 • 1D aktivačná anténa
 • Životnosť batérie: garantovaná 7 rokov, očakávaná 12 rokov

ActivePro čip

 • Vysoká presnosť: 0.01 s
 • Max. rýchlosť: 150km/h
 • 3D aktivačná anténa
 • Životnosť batérie: garantovaná 5 rokov, očakávaná 7 rokov
 • Mód ukladania&sledovania

ActiveMotor čip

 • veľmi vysoká presnosť: 0.004 s
 • Max. rýchlosť: 250km/h
 • 3D aktivačná anténa
 • Životnosť batérie: garantovaná 3 roky, očakávaná 4 roky
 • Mód ukladania&sledovania
Aktivácia: 125 kHz
Zadný kanál: 2.4 GHz
   
Teplota: -25°C to +70°C
Hmotnosť: 16.8g
Rozmery: 36x40x9mm
Vodeodolnosť: 100%
Použitie: Celosvetové
CE a FCC súhlas
Indikátor batérie: Teplotne vyvážený

Active Extension

Pre aktívny transponder stačí ako anténa káblová slučka. Tá môže byť upevnená na zemi pomocou lepiacej pásky alebo upevnená na podložku.
Káblová slučka bude v tomto prípade pripojená k Aktívnemu rozšíreniu a Aktívne rozšírenie je napojené na race|result Dekoder.

Loop Box

Samostatne fungujúci box so slučkou je revolučný v spôsobe ako merať medzičasy. Zariadenia Loop Box v dosahu bezdrôtového spojenia na hlavný dekóder alebo USB Timing Boxz preposielajú zaznamenané namerané medzičasy. V prípade vzdialených časových bodov je možnosť použitia ActivePro transponderov v režime ukladania časov do čipu. Pri prechode pretekára cieľom, čip odovzdá zaznamenané časy na hlavný systém spoľahlivo a bezpečne.

 • Jednoduché nastavenie
  Medzi hlavným systémom a časovými bodmi na medzičasoch nie je potrebné žiadne pripojenie v režime Store.
 • Malá investícia
  V prípade potreby ďalšieho časového bodu stačí Loop Box namiesto celého systému merania.
 • Nezávislý
  Loop box s vnútornou batériou pracujúci až 12hod, dokáže pracovať aj s 12V externou batériou po dobu ďalších 24hod.

More information

USB Timing Box

USB Timing Box je alternatíva k ActiveExtension (Aktívne rozšírenie). Môže byť pripojená priamo na váš počítač, race|result Dekóder nie je potrebný.
Vďaka vnútornej pamäti určenej na 1000 nameraných časov a vnútornej batérii, meranie času na pretekoch nebude prerušené, ak sa počítač pokazí.

USB Timing Box je skvelé riešenie pre motokárové dráhy alebo triatlon.

Viac informácií

Riadiaci Box

Riadiaci Box sa používa na jednoduchú kontrolu transponderov na Vašom sklade, na generovanie čipových súborov a na nastavenie transponderov do režimu hlbokého spánku(DeepSleep Mode).
To Vám umožňuje jednoducho kontrolovať počet čipov na sklade, generovať čipový súbor a nastaviť čipy do režimu hlbokého spánku.
V režime DeepSleep, Transpondery ActivePro a ActiveMotor potrebujú o 40% menej energie, ktorá dokáže predĺžiť ich životnosť až o 30%.

More information

Track Box

S Track Boxom dokážete sledovať polohu športovca a merať jeho čas s tým istým transponderom.Track Boxi umiestnené pozdĺž trate alebo na pohybujúcich sa vozidlách získavajú impulzy zo všetkých sledovaných transponderov v radiuse 50 m a prenášajú údaje z nich online. Získané údaje viete použiť na živý prenos pozícii športovcov a uverejňovať neobmedzené množstvo medzičasov.

Viac informácií

Ukážka race|result Aktívny Systém Videá