Výsledky?
my.raceresult.com
SK


Rodina časomeračov

Stovky svetových spoločností zaoberajúcich sa meraním času sa spoliehajú ne race|result technológiu. Väčšina z nich používa ten istý hardvér a aj ten istý softvér. Takto sa vytvorila globálna sieť profesionálov, ktorí sú schopní spolupracovať bezproblémovo a navzájom si vypomáhať na podujatiach. Časomerači, ktorí pracujú s race|result na malých a stredných lokálnych podujatiach, sú schopní spolupracovať aj na veľkých športových podujatiach.

Ako riaditeľ pretekov, sa môžete spoľahnúť na časomeračov s race|result systémom, že Vám poskytnú vysokokvalitné služby podľa svetových štandardov. Bez ohľadu na to, či Vaše podujatie je organizované náhle alebo sa pripravuje dlhodobejšie, vďaka sieti dokážete akékoľvek veľké podujatie spraviť presne načas, správne a nákladovo efektívne. Race result AG je materská organizácia, ktorá je vždy pripravená pomôcť časomeračom, riaditeľom pretekov a poskytnúť im v prípade potreby technickú pomoc.

Ako nový časomerač ste okamžite zapojený do rodiny časomeračov a môžete si vymieňať know-how, vybavenie a personál.